realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014
 
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2006 - 2008
2003 - 2005
2000 - 2002
1994 - 1999

Opracowania wykonane w latach 2006 - 2008

 1. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej w Elblągu". Rozwój terenów mieszkaniowych i usługowych. Obszar 102,88 ha Uchwała Nr XXVIII/702/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2006 roku (Dz. U. Woj. War. Mazur. Nr 53 poz. 1080 z dn. 28.04.2006 r.)
 2. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Okrzei, Karlikowskiej, Grunwaldzkiej i 3 Maja w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 7,98 ha Uchwała Nr XXXIV/577/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.01.2006 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 68 poz.1432 z 2006 r.)
 3. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Obrońców Westerplatte, Czyżewskiego w mieście Sopocie". Obszar 3,16 ha Uchwała Nr XXXIV/579/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.01.2006 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 67 poz. 1404 z 2006 r.)
 4. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 5,08 ha. Uchwała Nr XXXIV/580/2006 Rady Miasta Sopot z dnia 27.01.2006 r. (Dz. U. Woj. Pom.Nr 46 poz. 937 z 2006 r.)
 5. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu części obszaru ograniczonego ulicami Chopina, Sobieskiego, Grunwaldzką i Chrobrego w mieście Sopocie". Obszar 4,39 ha. Uchwała Nr XXXIV/581/2006 Rady Miasta Sopotuz dnia 27.01.2006 r. (Dz. U. Woj. Pom.Nr 72 poz. 1502 z 2006 r.)
 6. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego, Haffnera, Kubacza i Goyki w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 6,23 ha Uchwała Nr XXXIV/582/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.01.2006 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 67 poz. 1406 z 2006 r.)
 7. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru centrum, rejonu ulic Bema, Sobieskiego, Ogrodowej w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 2,56 ha. Uchwała Nr XXXVI/624/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.04.2006 roku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 74 poz. 1522 z 2006 r.)
 8. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Haffnera, Goyki, Ceynowy, Powstańców Warszawy i Morską w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 6,40 ha Uchwała Nr XXXVI/622/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.04.2006 roku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 72 poz. 1501 z 2006 r.)
 9. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru ograniczonego ulicami Sobieskiego, Grunwaldzką, Chrobrego i 3 Maja, w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 11,20 ha Uchwała Nr XXXVI/623/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.04.2006 roku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 72 poz. 1502 z 2006 r.)
 10. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla I etapu realizacji dzielnicy Modrzewina Północ w Elblągu - maj 2006 r.
 11. Wstępna synteza uwarunkowań zagospodarowania i analiza potencjalnych możliwości inwestycyjnych na terenie działek nr 127/3 i 127/7 położonych we wsi Grzebieniec w gminie Kartuzy - maj 2007 r.
 12. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego i Goyki oraz terenami kolejowymi i wąwozem na przedłużeniu ulicy Majkowskiego w mieście Sopocie". Uzupełnienie i uporządkowanie istniejącego zagospodarowania – uzdrowisko. Obszar 4,5 ha Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 5.01.2007 roku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 87 poz. 1372 z 2007 r.)
 13. Wstępna koncepcja zagospodarowania działki nr 1177 położonej w Dębnicy Kaszubskiej - październik 2007 r.
 14. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Modrzewina – Północ część I w Elblągu". Rozwoju przestrzenny miasta na nowych terenach. Powierzchnia obszaru ok. 23,67 ha. Uchwała nr XII/211/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dn. 20 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur Nr 20 poz. 519 z dnia 4 lutego 2008 r. )
 15. "Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania obszaru położonego w Sławoszynie i Sulicicach w gminie Krokowa". Obszar ok. 240 ha KROKOWA 2010 Sp. z o.o. z siedzibą w Sulicicach 30, Krokowa Pole golfowe.
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kończewo w gminie Kobylnica. Zespół elektrowni wiatrowych. Uchwała Nr XXII/310/2008/Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 czerwca 2008 roku. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 102 poz. 2559 z dn. 17 września 2008 r.)
 17. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski". Uchwała nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 18. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski". Obszar 9,3 ha Nr XXXIV/249/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. Woj. Zachodniopom. Nr 8 poz. 286 z 19.03.2009 r.)
 19. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w północnej części obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski". Obszar 78,3 ha Nr XXXIV/250/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. Woj. Zachodniopom. Nr 8 poz. 287 z 19.03.2009 r.)
 20. "Miejscowy plan zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta". Obszar 11,18 ha Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12.2008 roku. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 70 poz. 1401 z dnia 27 maja 2009 r.)
 21. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu położonych na południe od ul. Gdańskiej". Obszar 6,59 ha Uchwała Nr XXV/177/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12.2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom.
  Nr 72 poz. 1477 z dnia 1 czerwca 2009 r.)
 22. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską awodami Zalewu Wiślanego od działki  nr 368/4  do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu Żeglarskiego przy ul. Gdańskiej". Obszar o powierzchni 3,33 ha Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12. 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom.
  Nr 72 poz. 1476 z dnia 1 czerwca 2009 r.)