realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014
 
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2006 - 2008
2003 - 2005
2000 - 2002
1994 - 1999

Opracowania wykonane w latach 2003 - 2005

  1. "Zmiana miejscowego planu ogólnego gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Sierakowo, Kończewo, Zajączkowo, Łosino, Widzino i Kobylnica". Obszar 1077 ha - Zespół elektrowni wiatrowych. Uchwała Nr IV/53/2003 Rady Gminy Kobylnica z dnia 4 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 73poz. 1157 z dn. 2.06.2003 r.)
  2. "Zmiana miejscowego planu ogólnego gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Reblino, Runowo Sławieńskie i Słonowice". Zespół elektrowni wiatrowych. Obszar 314,37 ha. Uchwała Nr IX/114/2003 Rady Gminy Kobylnica z dnia 12 września 2003 roku. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 42 poz. 821 z dn. 9.04 2004 r.)
  3. Koncepcja projektu zagospodarowania zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działka nr ewid. 111.1, obręb Wytowno, gmina Ustka - wrzesień 2005 r.
  4. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej". Obszar 37,42 ha Uchwała Nr XXVI/240/2005 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 14.10.2005 roku (Dz. U. Woj. Pom.
    Nr 3 poz. 28 z dn. 6.01.2006 r.)
  5. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej". Przestrzenie publiczne i usługi – uporządkowanie istniejącej struktury miasta. Obszar 7,36 ha Uchwała Nr XXVI/239/2005 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 14.10.2005 roku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 2 poz. 13 z dn. 2. 01.2006 r.)