realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014
 
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2006 - 2008
2003 - 2005
2000 - 2002
1994 - 1999

Opracowania wykonane w latach 2000 - 2002

 1. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północnej dzielnicy 12 Marca w Redzie". Nowa struktura funkcjonalno – przestrzenna na obszarze 99,44 ha. Uchwała nr XII/143/99 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 14.12.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 16 poz 59 z dn. 21.02.2000 r.)
 2. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Przewłoka w gminie Ustka". Obszar 180 ha przylegający do miasta Ustki, przeznaczony dla rozwoju funkcji usług w zakresie turystyki, wypoczynku oraz funkcji mieszkaniowej, powiązany funkcjonalnie i przestrzennie z miastem. Uchwała nr IV/31/2000 Rady Gminy Ustka z dn. 30.06.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 88 poz 571
  z dn. 18.09.2000 r.)
 3. "Miejscowy plan zagospodarowania terenu w rejonie ulic Aragońskiej i Andaluzyjskiej w Gdyni". Osiedle domów jednorodzinnych. Obszar 2,5 ha. Uchwała Nr XVI/550/00 Rady Miasta Gdyni
  z dn. 23.02.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 51 poz 321 z dn. 19.05.2000 r.)
 4. "Miejscowy plan zagospodarowania terenu działek nr 121/4, 121/8, 121/9 i 121/10 we wsi Miszewko, gm. Żukowo". Funkcja produkcyjna, obiekt zrealizowany. Uchwała Nr XXVI/403/2000 Rady Miejskiej w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 14 poz. 111 z dnia 19.02.2001 r.)
 5. "Miejscowy plan zagospodarowania terenu fragmentów miasta Skarszewy położonego w mieście Skarszewy, obręb 10 dz. 210, 211/1, 211/3, 211/4, 211/5, 238/7, 238/8". Osiedle mieszkaniowe z lokalnym ośrodkiem usługowym. Obszar 67 ha. Uchwała XXVIII/261/2001 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 2607.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 87 poz. 1125 z dn. 9.11.2001 r.)
 6. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części południowej dzielnicy 12.Marca w Redzie". Podstawowe elementy struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta – nowa dzielnica. Obszar 106,71 ha Uchwała nr XXVI/262/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 06.02.2001r (Dz. Urz. Woj. Pom.
  Nr 35 poz 5373 z dn. 23.04.2001 r.)
 7. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w gminie Gniewino i gminie Krokowa". Obszar PSSE przeznaczony dla lokalizacji usług i produkcji. Obszar 195 ha Uchwała Nr 280/XXXVI/2001 Rady Gminy Gniewino z dn. 25.10.2001 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 8 poz. 115 z dn. 04.02.2002r.) Uchwała Nr 294/XLVIII/2002 Rady Gminy Krokowa z dn. 14.08.2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 65 poz. 1489 z dn. 30.09.2002r.)
 8. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 61/1 w obrębie Nowa Cerkiew gm. Chojnice". Lokalizacja stacji benzynowej z usługami towarzyszącymi i częścią mieszkaniową na zapleczu stacji. Obszar 19 ha. Uchwała Nr XXVIII/453/2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26.04. 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 67 po. 1525 z 8.10.2002 r.)
 9. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kiszewa obejmującego obszar działki nr 49 i część działki nr 54 na terenie wsi Wygonin". Stanica wodna – obiekt zrealizowany Uchwała nr XXXi/352/2002Rady Gminy w Starej Kiszewie z dn. 13.06.2002 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 49 poz. 1195 z dn. 29.07.2002 r)
 10. Inwentaryzacja nieruchomości Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w wybranych gminach województwa pomorskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Gardeja i Prabuty. Identyfikacja i waloryzacja nieruchomości, sformułowanie wniosków dotyczących rodzaju użytkowania i ewentualnej procedury zmiany rodzaju użytkowania terenów. Opracowanie we współpracy z firmą Usługi Projektowe Michał Żołnierkiewicz z Gdańska
 11. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Żuławskiej i drogi krajowej nr 7 w mieście Elbląg". Obszar ok. 170 ha. Uchwała nr XXI/0138/02 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12.09.2002 r. (Dz. U. Woj. War. Mazur. Nr 137 poz. 1904 z 25.10.2002 r.)