realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014
 
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010
2006 - 2008
2003 - 2005
2000 - 2002
1994 - 1999

Opracowania wykonane w roku 2013-2014

 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi - uchwała nr XXIX/362/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2012 r.
  DZ. URZ. WOJ. POM. 2013.259
  Ogłoszony: 2013-01-10
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki i ul. Piękną z terenem po byłej STU, zwanej „EŁK – MATEJKI” - uchwała nr XXVII.239.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r.
  DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2013.521
  Ogłoszony: 2013-02-04
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja, w mieście Sopocie - uchwała nr XXV/340/2013 Rady miasta Sopotu z dnia 1 lutego 2013r.
  DZ. URZ. WOJ. POMORSKIEGO 2013.1452
  Ogłoszony: 2013-03-18
 4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/828/2002 z dnia 9 października 2002 r. z późniejszymi zmianami, przyjętą Uchwałą Nr XXXII/344/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013 r.
 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opery Leśnej, osiedli „Przylesie” i „Zacisze” w mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11 - Uchwała nr XXVIII/392/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 maja 2013r.
  DZ. URZ. WOJ. POMORSKIEGO 2013.2728
  Ogłoszony: 2013-07-05
 6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Franki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn - Uchwała nr XLV/325/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2013r.
  DZ. URZ. WOJ. WIELOKOPOLSKIEGO 2014.665
  Ogłoszony: 2014-01-29
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych rejonu ulicy Orłów Piastowskich w Warszawie - część I- uchwała nr LXXXV/2213/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. (DZ. URZ. WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Poz. 6890 Ogłoszony 15 lipca 2014 r.)
  Współpraca z firmą „Budplan” z Warszawy - obszar o powierzchni 227 ha, dawne Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” wraz z przyległymi od zachodu terenami zabudowy mieszkaniowej dzielnicy Ursus.
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Nowa Karczma, w obrębie geodezyjnym Grabowo Kościerskie - uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 sierpnia 2014 r. (Dz.U. WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz. 3015 Data ogł. 2014-09-16) Obszar o powierzchni ok. 1290 ha
 9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała nr LI/483/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 4 września 2014 r.(Dz.U. WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Poz. 3260 Ogłoszony dnia 3 października 2014 r.)
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego
  Uchwała Nr LX/611/14 Rady Gminy Mielno z dnia 30 października 2014 r.
  Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014.4891 Ogłoszony: 2014-12-08