realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014

Opracowania wykonane w latach 2021-2023

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wschodniego fragmentu osiedla „Mickiewicza” w mieście Sopocie - Uchwała nr XXV/429/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 czerwca 2021 r. (DZ. URZ. WOJ. 2021.3030 ogłoszony: 05.08.2021r.) Obszar opracowania planu o powierzchni 2,2 ha położony jest w Górnym Sopocie. Na obszarze opracowania planu przewidywana jest budowa zakładu opiekuńczoleczniczego ZOL..
  2. Otwórz prezentację

  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo - Uchwała nr XXV/148/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 19 maja 2021r. (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.3793 ogłoszony: 11.10.2021r.). Obszar opracowania planu o powierzchni 140 ha obejmuje część wsi Wikrowo w gminie Gronowo Elbląskie położonej na Żuławach Elbląskich.
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne - Uchwała nr XXV/149/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 19 maja 2021r. (DZ. URZ. WOJ. WARM.-MAZ. 2021.3380 - ogłoszony: 10.09.2021r.) Obszar opracowania planu, o powierzchni 142,02 ha, obejmuje pierwszą część miejscowości Karczowiska Górne w gminie Gronowo Elbląskie.
  5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo, gminy Gronowo Elbląskie -Uchwała Nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 7 czerwca 2023 r. (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2023.4106 Ogłoszony: 01.08.2023r.) Obszar opracowania planu, o powierzchni około 0,59 ha, położony jest w miejscowości Fiszewo, w południowo zachodniej części gminy Gronowo Elbląskie.
  6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie - Uchwała Nr XLVIII/306/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 7 czerwca 2023r. (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2023.4104 Ogłoszony: 01.08.2023r.) Obszar opracowania planu, o powierzchni około 123 ha, położony jest w centralnej części miejscowości Gronowo Elbląskie.
  7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne - Uchwała Nr XLVIII/307/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 7 czerwca 2023r. (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2023.4105 Ogłoszony: 01.08.2023r.) Obszar opracowania planu obejmuje drugą część miejscowości Karczowiska Górne i fragment obszaru w obrębie geodezyjnym Gajewiec, w północno wschodniej części gminy Gronowo Elbląskie, o łącznej o powierzchni 333 ha.
  8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gm. Gronowo Elbląskie w miejscowości Kopanka Pierwsza – Uchwała Nr XLVIII/309/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 7 czerwca 2023r. (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2023.4107 Ogłoszony: 01.08.2023r.) Obszar opracowania planu, o powierzchni 1,49 ha, położony jest w miejscowości Kopanka Pierwsza, w północno wschodniej części gminy Gronowo Elbląskie.