realizacje
Opracowania wykonane w latach 2021-2023
Opracowania wykonane w latach 2016-2018
Wykaz opracowań w latach 1994-2014

Opracowania wykonane w latach 2016-2018

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską - Uchwała nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r. (DZ. URZ. WOJ. 2016.3028 ogłoszony: 23.08.2016 r.) Obszar planu o powierzchni 146 ha.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską – dla fragmentu ekosystemu Zagórskiej Strugi wraz z otoczeniem – Uchwała nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej Rumi z 30 marca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.1851 ogłoszony: 18.05.2017 r.)
  3. Zmiana Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie - Uchwała Nr XXX/269/1017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 listopada 2017 r.

    Otwórz prezentację

  4. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejonie ul. 23 Marca i ul. Zacisze w mieście Sopocie Uchwała Nr XXXIX/520/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 Marca 2018r. (DZ. URZ. WOJ. POM. 2018 poz.1662 z dnia 26 kwietnia 2018r.)
  5. Zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Uchwała Nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 Marca 2018r. (DZ. URZ. WOJ. POM. 2018 poz. 2100 z dnia 23 maja 2018r.)