kontakt
Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Pracownia:
ul. Leona Droszyńskiego 15, 80-831 Gdańsk Oliwa
STREFA ARCHITEKTURY
budynek biurowy „I", lokal nr 3
Tel. kom.: 601 67 99 12
E-mail: m.czerniak@bumc.pl

Firma zarejestrowana w Urzędzie Miasta Sopotu
Forma prawna: działalność gospodarcza – wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sopotu,
pod nr 6543 z dn. 12.09.1994 r.
REGON – 190443850, NIP – 585-100-14-33