firma
profil
projektant prowadzący
oferta
piszą o nas

Oferujemy prace projektowe w zakresie urbanistyki i architektury w tym:

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • koncepcje programowo-przestrzenne
  • uchwały krajobrazowe
  • opinie, ekspertyzy i koncepcje urbanistyczne.

Przed wykonaniem w/w opracowań uzgadniam metodykę ich sporządzania, która oprócz obligatoryjnych zagadnień natury merytorycznej i formalnej, zawiera elementy fakultatywne, wspomagające realizację projektów.

Firma dysponuje profesjonalnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówień.