firma
profil
zespół projektowy biura
współpraca - partnerzy
oferta
piszą o nas

Oferujemy prace projektowe w zakresie urbanistyki i architektury w tym:

 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • koncepcje programowo-przestrzenne w zakresie urbanistyki i architektury
  • analizy możliwości inwestycyjnych
  • projekty zagospodarowania terenu
  • projekty podziałów geodezyjnych
 • studia krajobrazowe
 • opinie i ekspertyzy urbanistyczne.
 • golf

Przed wykonaniem w/w opracowań zespół autorski uzgadnia metodykę ich sporządzania, która oprócz obligatoryjnych zagadnień natury merytorycznej i formalnej zawiera elementy wspomagające Realizatorów planu, uwzględnia kierunki i sposób kreowania polityki Samorządu i wymagania odpowiednich służb.

Firma dysponuje profesjonalnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówień.